Medlemsavgift
Tack för att ni är/blir medlemmar i Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos. Det betyder mycket för våra barns / ungdommars fortsatta verksamhet.

Skriv så noggrant som möjligt, det är väldigt viktigt att ni skriver namn, adress och personnummer när ni betalar

Om ni betalar för familj, skriv alla familjemedlemmar på inbetalningskortet

Vi ser gärna att ni betalar via bankgiro: 5829-1766

Stödmedlem:                         20 kr

Enskild medlem:                   150 kr (gratis entrébiljett för bilträffen ingår)

Familj (barn under 18 år):    250 kr (gratis entrébiljetter för bilträffen ingår)

 

 

Tack på förhand

 

Mosquitos