Medlemsavgift
Tack för att ni är/blir medlemmar i Hotings Bil & Mc Klubb Mosquitos. Det betyder mycket för våra barns / ungdommars fortsatta verksamhet.

Skriv så noggrant som möjligt, det är väldigt viktigt att ni skriver namn, adress och personnummer när ni betalar

Om ni betalar för familj, skriv alla familjemedlemmar på inbetalningskortet

Vi ser gärna att ni betalar via bankgiro: 5829-1766


Enskild medlem:                   100 kr

Familj (barn under 18 år):    150 kr

SWISH:                                1230239418

 

Tack på förhand

Mosquitos