Ska du fälla träd?

Hejsan alla läsare, idag ska vi prata lite om trädfällning! Att ha en trädgård är faktiskt väldigt trevligt, men det innebär naturligtvis mer arbete för dig som husägare. För mig är trädgården en plats där jag ska kunna trivas otroligt mycket och det tror jag att trädgården innebär för er också! Att få en fin trädgård innebär dock en hel del arbeten och där kommer bland annat trädfällning in. Fälla träd kan vara en enkel process förutsatt att det är ett litet träd där du kanske knappt behöver en motorsåg. När det kommer till större träd eller träd som befinner sig i en position där det riskerar att orsaka skada på omgivningen, ja då är det inte lika enkelt längre. Då bör du med största sannolikhet vända dig till en arborist som kan hjälpa dig att få ner trädet på ett tryggt och säkert sätt.

Varför fäller man träd på tomten? Det finns träd som du i princip måste ta ner och sen finns det träd som du kanske bara vill ta ner. När jag säger måste, så syftar jag på träd som är skadade eller befinner sig i en riskfylld position. Vad menar jag då med riskfylld position? Jo ett träd som står nära huset eller växer över någon ledning kan om det välter orsaka allvarlig skada. Sådana träd bör tas bort av säkerhetsskäl. Har du ett träd som håller på att dö så är det också med fördel att fälla det, för sannolikheten är ganska stor att det faller okontrollerat på egen hand till slut.

Trädfällning kan ju som sagt göras för att man vill också, det finns många som vill öppna upp sin trädgård mer och då kan en trädfällning vara lösningen. Kanske vill man också få bättre utsikt eller solljus och om det står ett träd i vägen så bör det fällas. Tänk på att trädfällning oftast är bäst om det görs av någon som har erfarenhet av det!